Ligy

informácie o súťaži

Kontakty

Považskobystrická hokejbalová liga

Predseda:

Milan Babuša, babusa.milan@gmail.com, 0905 838 366

Disciplinárna komisia:

Jaroslav Bubník jaroslav.bubnik@kinexbearings.sk, 0903 224 005

Rozlosovanie zápasov: Milan Kováčik, milan.yetti@gmail.com, 0917 782 353

Rozhodcovia a časomerači: Denis Boško, denis.bosko@gmail.com, 0903 224 005

Marián Lazár, marian.lazar@azet.sk, 0948 507 538 a

Web: Karol Čepec, cepec@zirafa.sk, 0910 909 268

Spracovanie zápisov: Milan Kováčik, milan.yetti@gmail.com, 0917 782 353